Hodnosti

Označení členů sboru dobrovolných hasičů

člen SDHS1

člen SDH po 3 letech členstvíS2

člen SDH po 5 letech členstvíS3

člen SDH po 8 letech členství – velitel družstva S4

člen SDH po 8 letech členství – člen rady mladých hasičůS5

Označení funkcionářů sboru dobrovolných hasičů

vedoucí kolektivuS6

člen výboru, revizor S7

náměstek starosty, velitel jednotkyS8

starosta sboru, předseda revizní rady S9

Označení funkcionářů okrsku

aktivista okrskového výboruOK1

člen výboru, revizor OK2

náměstek starosty, velitel OK3

starosta okrsku, předseda revizní rady OK4

Označení funkcionářů okresního sdružení hasičů

zaměstnanec kanceláře OSHO1

vedoucí kanceláře OSHO2

člen odborné rady OSHO3

člen výkonného výboru OSH – člen okresní kontrolní a revizní radyO4

náměstek starosty OSHO5

starosta OSH – předseda kontrolní revizní radyO6

Označení funkcionářů krajského sdružení hasičů

zaměstnanec kanceláře KSHK1

vedoucí kanceláře KSHK2

člen odborné rady KSHK3

člen výkonného výboru KSH – člen krajské kontrolní a revizní radyK4

náměstek starosty KSHK5

starosta KSHK6

Označení funkcionářů ústřední SH ČMS

zaměstnanec kanceláře SH ČMS, CHH – instruktor ústřední hasičské školyU1

vedoucí odboru kanceláře  SH ČMS, CHH – zástupce ředitele ústřední hasičské školy U2

ředitel ústřední hasičské školy U3

člen odborné rady SH ČMS – nejvyšší představitelé firem s majetkovým podílem SH ČMSU4

člen ústření kontrolní a revizní rady U5

člen výkonného výboru SH ČMSU6

Označení funkcionářů kanceláře starosty SH ČMS

ředitel kanceláře SH ČMSU7

náměstek starosty SH ČMS – předseda ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMSU8

starosta SH ČMSU9

Označení členů výjezdových jednotek sboru dobrovolných hasičů

hasičj1

starší hasič po 3 letech členství v jednotcej2

strojník jednotky j3

technik jednotky j4

velitel družstva j5

velitel družstva – zástupce velitele jednotky j6

velitel jednotkyj7